MELAMIN d.d. – REZERVOARJI V CISTERNSKEM SKLADIŠČU

  • 2012_91_12
  • 2012_91_1
  • 2012_91_4
  • 2012_91_10
  • 2012_91_11
  • 2012_91_16

Rezervoar kapacitete 60 m3 sestoji iz spodnjega dna debeline pločevine 8 mm, štirih vojev debeline pločevine 8 mm in višine 2,0 m, treh vojev debeline pločevine 6 mm in višine 2,0 m ter iz zgornjega dna debeline pločevine 6 mm. Rezervoar stoji na nogah iz vročevaljanih jeklenih profilov HEA, ki so na konstrukcijo rezervoarja pripeti na stiku spodnjega dna in prvega voja rezervoarja ter stiku prvega in drugega voja rezervoarja. Zaradi same stabilizacije so štiri noge iz HEA preko centričnih diagonal iz kvadratnih votlih cevi tudi povezane. Spodnji rob rezervoarja oziroma višina spodnjega dna je na višini 1,50 m od temeljne plošče na kateri stoji.  Višina rezervoarja, ki je premera 2,30 m znaša 16,50 m.

Rezervoar kapacitete 200 m3 sestoji iz spodnjega ravnega dna, dveh vojev debeline pločevine 6 mm in višine 2,0 m, dveh vojev debeline pločevine 5 mm in višine 2,0 m, štirih vojev debeline pločevine 4 mm ter iz zgornjega kupolastega dna debeline pločevine 4 mm. Premer rezervoarja znaša 4,00 m, njegova višina pa 16,80 m.

No Comments Yet.

Leave a reply