Ljubljanske mlekarne d.d. – OBRAT STERILA

  • 2012_82_!
  • 2012_82_1
  • 2012_82_2
  • 2012_82_4
  • 2012_82_3

Analiziran objekt obsega klet, pritličje in nadstropje. Za potresno analizo je bil obravnavan zgolj del objekta nad vkopano togo kletjo oziroma samo pritličje in nadstropje. Pritličje objekta se sestoji iz zunanjih obodnih armiranobetonskih sten in stebrov v specifičnem rastru. Med fasadnimi stebri so pozidana fasadna opečna polnila. Plošča nad pritličjem je monolitna armiranobetonska. V nadstropju je objekt zasnovan na približno enak način s to razliko, da vzdolžni fasadni steni nista sestavljeni iz armiranobetonskih sten, pač pa iz armiranobetonskih stebrov na razmaku 3.15 metra. Strešna konstrukcija objekta je postavljena na armiranobetonske stebre nadstropja, med katerimi so v vzdolžni in prečni smeri objekta napeljani armiranobetonski nosilci. Na te nosilce so položene penobetonske plošče, ki služijo kot nosilna konstrukcija kritine objekta. Streha je enokapna. Podaljšek objekta STERILIZACIJE služi komunikaciji. Nosilna konstrukcija tega dela je zasnovana iz armiranobetonskih sten in armiranobetonskih monolitnih plošč.

Potresna odpornost objekta sterilizacije se je najprej ugotavljala za obstoječe stanje. Potresna obremenitev je bila določena z modalno analizo. Neuravnoteženost konstrukcijskega sistema je povzročala velik vpliv višjih nihajnih oblik na rezultate analize (nerealne velikosti potresne sile zaradi nizkega razmerja efektivnih mas glede na celotno težo konstrukcije). Okvirna konstrukcija v nadstropju je, v primerjavi z ostalo konstrukcijo, precej podajna. Zaradi tega se izvede potresna analiza po metodi vodoravnih sil, ki je pogojena s pravilnostjo konstrukcije po tlorisu in višini. Tlorisna pravilnost objekta je bila dosežena z dodajanjem novih armiranobetonskih sten v nadstropju objekta. Nove armiranobetonske stene zagotavljajo približno enako togost v obeh smereh. To pa zadostuje tudi pogoju o neprekinjenosti vertikalnih nosilnih elementov.

No Comments Yet.

Leave a reply