KONSTRUKCIJA KONDENZATORJA SLAVONSKI BROD

 • 2014_3_1
 • 2014_3_2
 • 2014_3_3
 • 2014_3_4
 • 2014_3_5
 • 2014_3_7
 • 2014_3_8
 • 2014_3_9
 • 2014_3_6
 • 2014_3_11
 • 2014_3_10

Za potrebe podpiranja in servisiranja tehnološke opreme kondenzatorja in pripadajoče tehnološke opreme, je bila za investitorja analiziranja jeklena konstrukcija, ki se nahaja v Slavonskem Brodu, na Hrvaške. Osnovno nosilno konstrukcijo tega sistema v pritličju predstavljajo jekleni okvirji iz standardnih vročevaljanih profilov z ekscentričnimi diagonalnimi povezji iz okroglih votlih jeklenih cevi. Na nivoju + 6,6 m je zasnovana jeklena platforma iz standardnih vročevaljanih profilov, ki služi tudi za pritrjevanje dveh ventilatorjev in za površine za posluževanje. Sama konstrukcija kondenzatorja, ki se nahaja na koti +15,00 m je preko ''A'' nosilcev podprta na osnovno konstrukcijo. Zunanja konstrukcija fasade je prav tako zasnovana iz standardnih vročevaljanih jeklenih profilov. Zaradi horizontalne stabilizacije precej podajnih fasadnih podkonstrukcij so bila zasnovana tudi vertikalna in horizontalna paličja v več nivojih.

No Comments Yet.

Leave a reply