HYDROVOD d.o.o. – NADSTREŠEK

  • 2015_2_1
  • 2015_2_2
  • 2015_2_3
  • 2015_2_4
  • 2015_2_5

Nadstrešek dimenzij 18,7 x 12,0 metrov je zasnovan kot jeklena konstrukcija ob obstoječi hali z delavnicami in skladišči. Raster jeklenih stebrov ob obstoječi hali narekujejo pozicije vhodnih vrat v obstoječo halo, le ti pa so zaradi horizontalne stabilizacije novega nadstreška povezani v obstoječe nosilne konstrukcije. Jekleni stebri ob cestni strani tvorijo preplet poševnih in vertikalnih jeklenih kvadratnih in pravokotnih votlih cevi. Strešni oziroma stropni jekleni nosilci so zasnovani iz standardnih vročevaljanih IPE profilov. Na strešne nosilce se pritrjuje jeklena trapezna nosilna pločevina, ki služi za strešno zavetrovanje in predstavlja horizontalno nosilno konstrukcijo ravne strehe, ki je zasnovana v minimalnem naklonu. Nadstrešek je temeljen na armiranobetonskih pasovnih temelji, ki so ob obstoječem objektu sidrani v obstoječe.

No Comments Yet.

Leave a reply