CENTER ZA TEHNIČNE PREGLEDE, LJUBLJANA MOSTE

  • 2012_1_5
  • 2012_1_4
  • 2012_1_6
  • 2012_1_7
  • 2012_1_1
  • 2012_1_2
  • 2012_1_3

Objekt je zasnovan iz armiranobetonskih konstrukcijskih elementov in je višinsko opredeljen v klet, pritličje in nadstropje. Statična analiza objekta je izvedena na tak način, da je odprta kasnejša možnost nadzidave konstrukcije za dve nadstropji, ki sta enaki tlorisu nadstropja. V armiranobetonski plošči nad pritličjem so zasnovana armiranobetonska rebra oziroma armiranobetonski nosilci. Prečna rebra delujejo kot povezani T-prerezi s pripadajočo efektivno širino.

Kletna etaža obravnavanega objekta je delno oziroma v celoti podkletena. Iz kletne etaže pa do nadstropja je zasnovan armiranobetonski dvigalni jašek. Jašek je zasnovan v obliki črke U; dve vzporedni steni sta orientirani v prečni smeri objekta, ena pa v vzdolžni. Okoli jaška so zasnovane armiranobetonske dvoramne stopnice z vmesnim podestom. Povezava stopnic in ostale konstrukcije je zasnovana na nivoju medetažnih plošč.

Objekt je temeljen na armiranobetonskih pasovnih temeljih, kateri so dimenzionirani na določeno  dopustno projektno napetost temeljnih tal s strani pooblaščenega geomehanika.

No Comments Yet.

Leave a reply